Chương Trình Tour Du Lịch TP Hồ Chí Minh 2014

Viet Fun Travel chuyên tổ chức các Chương Trình Tour Du Lịch TP Hồ Chí Minh 2014
Hiển thị các bài đăng có nhãn tham quan thao cam vien. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tham quan thao cam vien. Hiển thị tất cả bài đăng

Tham Quan Thảo Cầm Viên - Sài Gòn

Thảo Cầm Viên là vườn thú nối tiếng trong Sài Gòn, được đầu tư hàng trăm tỉ đồng để đổi mới đón khách tham quan.

Tham Quan Thảo Cầm Viên - Sài Gòn


Cụ thể, bốn loài thú mới vừa được nhập về TP.HCM gồm: cò đỏ Nam Mỹ (tám con); khỉ râu trắng châu Phi (hai con); vượn cáo Madagasca (bốn con) và khỉ sóc Nam Mỹ (sáu con).

Read More...